Elkartea

Funtsezko zerbitzuak

  • Bitartekari gisa aritzea administrazio publikoen eta erakunde pribatuen artean.
  • Sektore solidarioaren interesak defendatzea.
  • Laguntzak eta dirulaguntzak eskuratzeko informazioa eta orientazioa eskaintzea.
  • Zentroetako langileei zuzenduriko prestakuntza-jarduerak.
  • Zentroei enpresa-kudeaketa gauzatzen laguntzea.
  • Kalitate-programak ezartzeko aholkularitza eskaintzea.
  • Zentroei aholkularitza eta informazio orokorra ematea.
  • Lanari, zergei eta erakundeei buruzko aholkularitza-juridikoa.
  • Sektore arteko hitzarmen kolektiboen negoziazioa.
  • Merkataritza-akordioak garatu eta horien jarraipena egitea.

Nor egin daiteke elkarteko kide?

Honako erakunde hauek egin daitezke elkarteko kide:

 

.

Legez eratutako fundazioak, elkarteak eta entitateak, egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan badute, irabazi asmorik ez badute eta beren helburuetako bat adineko pertsonei arreta ematea bada.

.

Adineko pertsonentzako arreta-zerbitzuak eskaintzen dituzten zentroak, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan legez eratuta badaude eta ez badute irabazi asmorik.

Menu